پروژه های در حال اجرا شهرداری کیلان

تداوم اجرای عملیات اصلاح و نوسازی روشنایی معابر شهر کیلان

نصب تابلوهای راهنمای مسیر در سطح شهر کیلان

لکه‌گیری آسفالت معابر شهر کیلان

آغاز رنگ‌آمیزی سرعتگیرهای شهر کیلان

فهرست