پروژه های در حال اجرا شهرداری کیلان

بازدید سرپرست شهرداری کیلان از ادامه روند جدول‌گذاری معابر در شهر کیلان

اجرای عملیات زیرسازی بن‌بست کوچه ایمان در محله کوهان شهر کیلان

آغاز اجرای عملیات لکه‌گیری آسفالت معابر سطح شهر کیلان از محله ساران

احداث پارک محله ساران

فهرست