پروژه های در حال اجرا شهرداری کیلان

ساماندهی کوچه منتهی به مسجد جامع کیلان

اجرای عملیات لکه‌گیری آسفالت بلوار محله ساران

زیبا‌سازی و رنگ آمیزی بوستان محله ساران توسط عوامل خدمات شهر شهرداری کیلان

نصب استوانه ترافیکی و گل‌میخ چشم‌گربه‌ای در نقاط حادثه‌خیز توسط عوامل خدمات شهر شهرداری کیلان

فهرست