پروژه های در حال اجرا شهرداری کیلان

آغاز اجرای عملیات لکه‌گیری آسفالت معابر سطح شهر کیلان از محله ساران

احداث پارک محله ساران

لایروبی رودخانه محله ساران

بازسازی و اجرای طرح هندسی میدان قدیمی امیر کبیر کیلان

فهرست