2021/06/18 08:00:00

اوقات شرعی

اذان صبح: 04:00
طلوع آفتاب: 05:46
اذان ظهر: 13:03
غروب آفتاب: 20:20
اذان مغرب: 20:41
نیمه شب شرعی: 00:10

به افق شهر کیلان

سرپرست شهرداری کیلان

علی کاظمی

فهرست