اوقات شرعی

اذان صبح: 04:24:18
طلوع آفتاب: 05:48:12
اذان ظهر: 11:54:30
غروب آفتاب: 18:00:15
اذان مغرب: 18:18:16
نیمه شب شرعی: 23:12:16

به افق شهر کیلان

سرپرست شهرداری کیلان

فهیمه امرالهی

فهرست