اوقات شرعی

اذان صبح: 04:28:33
طلوع آفتاب: 05:52:01
اذان ظهر: 11:52:46
غروب آفتاب: 17:52:57
اذان مغرب: 18:10:57
نیمه شب شرعی: 23:10:45

به افق شهر کیلان

سرپرست شهرداری کیلان

فهیمه امرالهی

فهرست