اوقات شرعی

اذان صبح: 05:05:06
طلوع آفتاب: 06:28:07
اذان ظهر: 12:13:09
غروب آفتاب: 17:58:44
اذان مغرب: 18:16:52
نیمه شب شرعی: 23:31:55

به افق شهر کیلان

سرپرست شهرداری کیلان

علی کاظمی

فهرست