اوقات شرعی

اذان صبح: 05:01:24
طلوع آفتاب: 06:29:20
اذان ظهر: 13:01:25
غروب آفتاب: 19:34:05
اذان مغرب: 19:52:42
نیمه شب شرعی: 00:17:45

به افق شهر کیلان

سرپرست شهرداری کیلان

علی کاظمی

فهرست