گوشه‌ای از فعالیت‌های روزانه واحد فضای سبز شهرداری کیلان

folder_openپروژه های فعال

بازسازی کرت های گلخانه ،کاشت نهال از نوع گونه های کم آب در سطح شهر

 

کلمات کلیدی: , ,

مطالب مرتبط

فهرست