آگهی تجدید مزایده عمومی فروش آهن آلات و ضایعات برابر آیین نامه مالی شهرداری‌ها

folder_openمزایده
کلمات کلیدی: , ,

مطالب مرتبط

فهرست