تمدید مهلت لایروبی انهار تا ۵ اسفندماه ۱۴۰۰ در شهر کیلان

folder_openاخبار شورای اسلامی شهر, اطلاعیه

روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان اعلام کرد:

پیرو اطلاعیه‌های قبلی در راستای درخواست‌های مکرر مردمی همچنین نتایج حاصل از دومین نشست هم اندیشی شورای شهر با شهروندان شریف، شورای اسلامی شهر کیلان در رابطه با انهار سطح شهر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

کلیه مالکان تحت انهار سطح شهر (حتی انهار دارای لوله) موظف به لایروبی نهر مربوط طبق سنت مرسوم شهر تا ۵ اسفندماه سال ۱۴۰۰ هستند تا پس از انجام لایروبی با رهاسازی آب در انهار پیش از آغاز فصل زراعی علاوه بر دستیابی به فواید متعدد برای درختان و فضای سبز به تغذیه سفره آب‌های زیرزمینی هم کمک شود.

با اتمام مهلت فوق الذکر شهرداری کیلان جهت لایروبی آن بخش از انهار که توسط مالکان انجام نشده باشد، اقدام و هزینه‌های انجام شده را با بیست درصد افزایش و در صورت عدم مراجعه جهت تسویه با جریمه تأخیر سالیانه طبق قوانین و مقررات جهت وصول از مالکان در پرونده آنان ثبت خواهد کرد.

در هنگام انجام طرح لایروبی انهار آن دسته از تجاوزات احتمالی به حرایم انهار و رودخانه و همچنین انشعابات اخذ شده غیرمجاز از آب کشاورزی که در فراخوان‌های گذشته جهت رفع اقدام نکرده اند ، شناسایی و به مراجع قضایی جهت تعیین تکلیف معرفی خواهند شد.

امید است با همراهی مالکان و شهروندان محترم گامی مؤثر جهت سرسبزی هرچه بیشتر کیلان عزیز برداشته شود.

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست