اختصاص کد پستی به اماکن در شهر کیلان/ توسعه دفتر پستی شهر کیلان

folder_openاخبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری کیلان، نشست پیگیری اختصاص کد پستی به اماکن شهر کیلان امروز با حضور مدیرکل پست منطقه شمال شرق استان تهران، رئیس و معاون اداره پست شهرستان دماوند، سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر کیلان و مسئولان واحدهای نوسازی و روابط عمومی شهرداری کیلان برگزار شد.

در این نشست مقرر شد تا نقشه پارسل‌بندی شده شهر کیلان در نامه اداری به اداره پست شهرستان دماوند ارائه و پیمانکاران حائز شرایط مناسب فنی به شورای شهر و شهرداری کیلان معرفی شود.

ارائه پلاک‌های اختصاص داده شده از طرف پیمانکار به اماکن روی نقشه پارسل‌بندی شده و تحویل به پست جهت ورود به سیستم، توسعه دفتر پستی شهر کیلان و ارائه طرح سنتی تابلوی پست کیلان با قید قدمت تاسیس از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

کلمات کلیدی: , , , , , , ,

مطالب مرتبط

فهرست