بازدید شیرمحمدکریمی رئیس شورای شهر کیلان از روند اجرای پروژه بازسازی میدان امیر کبیر کیلان

folder_openاخبار

پروژه بازسازی میدان امیر کبیر کیلان به همت شهرداری کیلان در حال اجراست.

مطالب مرتبط

فهرست