پرج

برنامه‌های کاری شهرداری کیلان در افق‌های زمانی با همفکری اعضای شورا و همکاران شهرداری تدوین خواهد شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری کیلان، دکتر جعفر پرج، شهردار جدید کیلان در مراسم معارفه خود اظهار داشت: بدوا از اعتماد اعضای محترم شورای شهر کیلان، استاندار محترم تهران، فرماندار…