ملاقات مردمی

برگزاری ملاقات مردمی سرپرست شهرداری کیلان

امروز سه‌شنبه، یکم شهریورماه سال ۱۴۰۱ نشست ملاقات مردمی عارف طهماسب‌کاظمی، سرپرست شهرداری کیلان با تعدادی از شهروندان به صورت چهره به چهره برگزار شد. در این دیدار، مراجعان مسائل…

برگزاری ملاقات مردمی سرپرست شهرداری کیلان

امروز سه‌شنبه، ۱۷ خردادماه ۱۴۰۱ نشست ملاقات مردمی رضا امرالهی، سرپرست شهرداری کیلان با تعدادی از شهروندان به صورت چهره به چهره برگزار شد. در این دیدار، مراجعان مسائل و…

درخواست‌ها و مطالبات شهروندان کیلان بررسی شد

دکتر جعفر پرج، شهردار کیلان صبح امروز سه‌شنبه، ۱۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در ادامه سلسله نشست‌های هفتگی، ملاقات مردمی در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع با جمعی از شهروندان دیدار…

ملاقات مردمی شهردار کیلان با جمعی از شهروندان

به گزارش روابط عمومی شهرداری کیلان، جعفر پرج، شهردار کیلان صبح امروز سه‌شنبه، ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰ در ادامه سلسله نشست‌های هفتگی، ملاقات مردمی در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع…

ملاقات مردمی شهردار کیلان با جمعی از شهروندان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری کیلان، دکتر جعفر پرج، شهردار کیلان صبح امروز سه‌شنبه، ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۰ در ادامه سلسله نشست‌های هفتگی، ملاقات مردمی در راستای اجرای…

ملاقات مردمی شهردار کیلان با جمعی از شهروندان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان، دکتر جعفر پرج، شهردار کیلان صبح امروز سه‌شنبه، ۴ آبان‌ماه مهرماه ۱۴۰۰ در ادامه سلسله نشست‌های هفتگی، ملاقات مردمی در…

ملاقات مردمی شهردار کیلان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان، دکتر جعفر پرج، شهردار کیلان صبح امروز سه‌شنبه، 27 مهرماه ۱۴۰۰ در ادامه سلسله نشست‌های هفتگی، ملاقات مردمی در راستای…

نخستین ملاقات مردمی شهردار جدید کیلان

دکتر جعفر پرج، شهردار کیلان صبح امروز سه‌شنبه، ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۰ در ادامه سلسله نشست‌های هفتگی ملاقات مردمی در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع با جمعی از شهروندان دیدار…