مدیریت جهادی شهر کیلان

دوره مدیریت جهادی شهر کیلان با جدیت در سال ۱۴۰۱ دنبال می‌شود/ ضرورت تلاش مضاعف برای رضایت حداکثری شهروندان در سال جدید

پیمان آقاجان‌احمدی، رئیس شورای اسلامی شهر کیلان امروز در نخستین روز کاری در سال ۱۴۰۱، با حضور در شهرداری با جمعی از پرسنل دیدار کرد. رئیس شورای اسلامی شهر کیلان…