مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران

حل مشکل قانونی اراضی واگذار شده در کیلان در دستور راه و شهرسازی استان تهران/ عمده مشکل فعلی شهرداری کیلان در تهیه طرح جامع مد نظر رفع خواهد شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان، عصر یکشنبه در نشستی با حضور جعفر پرج شهردار کیلان، قاسم شیخی عضو شورای اسلامی شهر کیلان و شهرستان دماوند…