مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری تهران

مدیران شهری به سمت ایجاد منابع درآمدی پایدار بروند/ در بحث آموزش فرهنگی و اجتماعی ضعیف عمل کرده‌ایم

علیرضا طاهری‌نسب، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری تهران در آیین معارفه شهردار کیلان اظهار کرد: وضعیت شهرسازی و شهرنشینی در کشور روند افزایشی دارد؛ به‌طوری که ۷۰ درصد جمعیت…