مانور ستاد برف روبی شهرداری کیلان

برگزاری مانور ستاد برف ‌روبی شهرداری کیلان

به گزارش روابط عمومی شهرداری کیلان، مانور ستاد برف روبی شهرداری کیلان با هدف آمادگی نیروهای عملیاتی و تجهیزات و ماشین‌آلات‌ برف‌روبی برگزار شد. بنابر اعلام مسئول واحد خدمات شهر…