عملیات پیاده‌روسازی بلوار شهید سلیمانی

آغاز عملیات پیاده‌روسازی بلوار شهید سلیمانی شهر کیلان/ مالکان مجاور خیابان‌های مرکزی یاریگر اجرای طرح پیاده‌روسازی باشند+ تصاویر

پیاده‌روسازی که به عنوان یکی از طرح‌های شورای شهر مورد توجه قرار داشته در روزهای گذشته در حاشیه خیابان شهید مطهری و صبح یکشنبه عملیات پیاده‌روسازی بلوار شهید سلیمانی به…