طرح تفصیلی

بررسی مشکلات طرح تفصیلی شهر کیلان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کیلان، نشست مشترک سرپرست شهرداری کیلان با اعضای شورای اسلامی شهر کیلان در دفتر شورا برگزار شد. در این نشست، رفع…