طرح استقبال

لکه‌گیری آسفالت معابر شهر کیلان

عملیات لکه‌گیری آسفالت معابر شهر کیلان به همت واحد فنی و عمرانی شهرداری کیلان در راستای اجرای طرح استقبال از بهار اجرا شد.