صدور اسناد مالکیت

انجام امورات اداری صدور اسناد مالکیت در شهر کیلان/ دیگر نیازی به حضور شهروندان به اداره ثبت نخواهد بود

دکتر جعفر پرج، شهردار کیلان در گفت‌وگویی اظهار کرد: به‌منظور تسریع در در روند اداری مربوط به صدور اسناد مالکیت و جلوگیری از اطاله زمانی و هزینه‌های مربوط به تردد…