شهری کیلان

ورود احشام به محدوده شهری کیلان ممنوع است

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان، پیرو گزارشات و شکایات مردمی در خصوص تردد احشام در داخل شهر به استحضار می‌رساند که طبق قانون، ورود هرگونه…