شهردار کیلان در سامانه سامد

پاسخ‌گویی شهردار کیلان در سامانه سامد

مهدی حیدری، فرماندار شهرستان دماوند به همراه جعفر پرج شهردار کیلان و شهرداران ۴ شهر دیگر شهرستان امروز از ساعت ۹:۰۰ الی۱۱:۰۰ از طریق سامانه تلفنی ١١١ (سامد- سامانه ارتباط…