شـهرداری کیلان

اطلاعیه واگذاری حمام «علی الجمال» شهر کیلان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان، بـرابر هـماهنگی بـه عـمل آمده، شـهرداری کیلان در نـظـــر دارد نسبت به واگذاری حمام علی الجمال برابر شرایط و مشخصات…