شبکه فاضلاب شهر کیلان

پروژه جمع‌آوری فاضلاب برای جلوگیری از وارد شدن آسیب زیست محیطی به طبیعت کیلان هرچه زودتر آغاز شود

«آقاجان‌احمدی« رئیس شورای اسلامی شهر کیلان اظهار کرد: متاُسفانه شهر کیلان مانند شهرهای اطراف از نداشتن سیستم جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب آسیب می‌بیند. وی افزود: لزوم اجرای این طرح و…