سامد

پاسخگویی شهردار کیلان از طریق سامانه سامد

دکتر جعفر پرج شهرذار کیلان به همراه رضا طاهرخانی، فرماندار شهرستان دماوند، بخشداران مرکزی و رودهن و شهرداران پنج شهر شهرستان امرپز از طريق سامانه ارتباطات مردمی ریاست جمهوری (سامد…