سامانه سامد

پاسخگویی شهردار کیلان از طریق سامانه سامد

دکتر جعفر پرج شهرذار کیلان به همراه رضا طاهرخانی، فرماندار شهرستان دماوند، بخشداران مرکزی و رودهن و شهرداران پنج شهر شهرستان امرپز از طريق سامانه ارتباطات مردمی ریاست جمهوری (سامد…

پاسخ‌گویی شهردار کیلان در سامانه سامد

مهدی حیدری، فرماندار شهرستان دماوند به همراه جعفر پرج شهردار کیلان و شهرداران ۴ شهر دیگر شهرستان امروز از ساعت ۹:۰۰ الی۱۱:۰۰ از طریق سامانه تلفنی ١١١ (سامد- سامانه ارتباط…