رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

لزوم شبانه‌روزی شدن درمانگاه شهر کیلان/ زمین واگذار شده به شبکه بهداشت باید به بیت‌المال برگردانده شود

آقاجان‌احمدی، رئیس شورای اسلامی شهر کیلان از برگزاری نشستی با هماهنگی «سیداحمد رسولی‌نژاد» در دفتر «علیرضا زالی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد. وی افزود: در این نشست،…