خدمات شهر شهرداری کیلان

نصب و ترمیم علائم ترافیکی در سطح شهر کیلان

به گزارش روابط عمومی شهرداری کیلان، نصب و ترمیم علائم و استوانه‌های ترافیکی در راستای کاهش خطرات احتمالی در نقاط مختلف شهر کیلان به همت نیروهای زحمت‌کش عوامل شرکت خدماتی…