حمام علی الجمال

اطلاعیه واگذاری حمام «علی الجمال» شهر کیلان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان، بـرابر هـماهنگی بـه عـمل آمده، شـهرداری کیلان در نـظـــر دارد نسبت به واگذاری حمام علی الجمال برابر شرایط و مشخصات…

واگذاری سالانه حمام «علی الجمال» شهر کیلان

روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان: بـرابر هـماهنگی بـه عـمل آمده، شهرداری کیلان در نـظـر دارد نسبت به واگذاری حمام «علی الجمال» برابر شرایط و مشخصات مندرج در…