توسعه شهری و روستایی

برگزاری دومین جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه شهری و روستایی و محیط زیست استان تهران با حضور شهردار کیلان

دومین جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه شهری و روستایی و محیط زیست استان تهران با حضور معاون استاندار تهران و مسئولان استانی برگزار شد. این جلسه که به‌صورت ویدیوکنفرانس و…