بازنگری طرح جامع شهر کیلان

بررسی بازنگری طرح جامع شهر کیلان

صبح امروز نشست کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان تهران به ریاست معاون عمرانی استاندار تهران و اعضای این کارگروه در استانداری تهران برگزار شد. در این نشست، دکتر جعفر…