بازدید هفتگی

ساران؛ ایستگاه دوم شورای ششم شهر کیلان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کیلان، صبح امروز دومین بازدید هفتگی اعضای شورای اسلامی شهر کیلان با همراهی شهردار و مسئولان دوایر شهرداری کیلان به مدت…