بازدید هفتگی اعضای شورای اسلامی شهر کیلان

بازدید هفتگی| شورای ششم شهر در محله اتحاد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان، عصر امروز سومین بازدید هفتگی اعضای شورای اسلامی شهر کیلان به مدت ۳ ساعت در محله اتحاد انجام و مشکلات…