اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر کیلان

برگزاری آیین تحلیف اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر کیلان/ پیمان آقاجان احمدی رئیس شورای اسلامی شهر کیلان شد

این مراسم روز چهارشنبه به ریاست ابوالفضل حلیم زمهریر، معاون سیاسی و انتظامی فرماندار شهرستان دماوند و با حضور منتخبین مردم در ششمین دوره شورای اسلامی شهر کیلان برگزار شد.…