اصلاح و نوسازی روشنایی

اصلاح و نوسازی روشنایی معابر شهر کیلان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کیلان، عملیات اصلاح و نوسازی شبکه روشنایی معابر شهر کیلان به همت واحد برق و تاسیسات شهرداری کیلان در حال انجام…