اخبار کیلان

شهرداری کیلان به استقبال بهار می‌رود

آماده سازی و جانمایی باکس های گل برای سرویس های بهداشتی، تعویض شیرآلات ،لوله کشی و اصلاح روشنایی سرویس های بهداشتی سطح شهر در طرح جهادی استقبال از بهار به…