احشام

ورود احشام به محدوده شهری کیلان ممنوع است

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان، پیرو گزارشات و شکایات مردمی در خصوص تردد احشام در داخل شهر به استحضار می‌رساند که طبق قانون، ورود هرگونه…

ورود احشام به محدوده شهری کیلان ممنوع است

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان، پیرو گزارشات و شکایات مردمی در خصوص تردد احشام در داخل شهر به استحضار می‌رساند که طبق قانون، ورود هرگونه…