اطلاعیه

دفترچه عوارض ۱۴۰۳ شهرداری کیلان تصویب شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان، دفترچه عوارض سال ۱۴۰۳ شهرداری کیلان در صحن شورای اسلامی شهر تصویب شد. این مصوبه به تایید هیاُت محترم تطبیق…

ورود احشام به محدوده شهری کیلان ممنوع است

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان، پیرو گزارشات و شکایات مردمی در خصوص تردد احشام در داخل شهر به استحضار می‌رساند که طبق قانون، ورود هرگونه…