آغاز عملیات جدول گذاری در معابر شهر کیلان

folder_openاخبار, پروژه های فعال

در راستای ساماندهی و بهسازی معابر سطح شهر و هدایت آبهای سطحی عملیات جدول گذاری در محله فاجان ،خیابان اطاقسرا توسط شهرداری کیلان در حال اجراست.

 

مطالب مرتبط

فهرست