هرس شاخهای خشکیده درخت ارس کهنسال ثبت آثار ملی در دره سولک شهر کیلان

folder_openاخبار

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان درخت ارس کهنسال با شماره ثبت ۱۲۰۷ مورخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ در دره سولک واقع در شهر کیلان که جز فهرست طبیعی و آثار ملی ایران میباشد توسط عوامل محیط زیست و به همت واحد فضای سبز شهرداری کیلان برای حفظ و پایداری درخت هرس گردیدد.

کلمات کلیدی: , ,

مطالب مرتبط

فهرست