شفافیت و اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کیلان+ جزئیات

folder_openاخبار شورای اسلامی شهر, مصوبات شورا

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان، پیرو تصمیمات اخذ شده در راستای شفافیت و اطلاع رسانی اقدامات شورای اسلامی شهر، علاوه بر انتشار گزارش جلسات رسمی منبعد در هر شنبه اعم فعالیت‌های هفته قبل به اطلاع شهروندان شریف خواهد رسید.

در این راستا در خصوص گزارش هفته قبل تعداد کل مکاتبات ثبت شده (حقیقی_حقوقی) در دبیرخانه ۸۴ شماره که از این تعداد ۵۴ نامه صادره و ۳۰ مکاتبه ورودی بوده است.

در طول هفته قبل شورای اسلامی شهر کیلان ۴۲ مراجعه کننده و ۲ جلسه رسمی داشته و در این مدت، ریاست شورا ۱۶ جلسه و یا پیگیری امور در خارج از شورا و ۱۲ جلسه با مراجعان محترم در محل دفتر شورای اسلامی شهر داشته است.

در هفته گذشته اعضای شورای شهر هم دو جلسه خارج از محل شورا داشته‌اند.

بیشتر مکاتبات دریافتی این هفته از سوی فرمانداری شهرستان، شهرداری و درخواست شهروندان گرامی بوده و در مقابل استانداری، فرمانداری، شهرداری، بنیاد مسکن، بیمه روستایی، بهزیستی و اشخاص حقیقی مخاطبان مکاتبات ارسالی شورای شهر بوده‌اند.

در هفته گذشته ۹ مورد روند پیگیری و نتیجه درخواست‌های ارائه شده به شورای شهر از طریق ارسال پیامک به متقاضیان اطلاع‌رسانی شده است.

آقاجان احمدی با اعلام این گزارش گفت: شورای اسلامی شهر کیلان از کلیه پیشنهادات شهروندان شریف در جهت شفافیت بیشتر استقبال می‌نماید.

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست