ادامه روند عملیات اجرایی احداث پد بالگرد امدادی در شهر کیلان

folder_openاخبار, پروژه های فعال

با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر کیلان و حوادث متعددی که طی سال در جاده‌‌های ورودی و خروجی این شهر شاهد هستیم، احداث پد بالگرد یکی از ضروریات است.

در همین راستا عملیات اجرایی آرماتور بندی و بتن ریزی پد بالگرد امدادی در شهر کیلان در حال انجام است.

 

مطالب مرتبط

فهرست