زیرسازی نوار حفاری خیابان شهید احمدی کیلان

folder_openاخبار, اخبار شورای اسلامی شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان، عملیات زیرسازی نوار حفاری انجام شده در حاشیه خیابان شهید احمدی شهر کیلان جهت آسفالت‌ریزی به همت عوامل شهرداری کیلان انجام شد.

مطالب مرتبط

فهرست