آغاز عملیات تخریب جهت نوسازی خانه بهداشت محله ساران شهر کیلان

folder_openاخبار, اخبار شورای اسلامی شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری کیلان، پیمان آقاجان احمدی رئیس شورای اسلامی شهر کیلان؛ از آغاز مرحله تخریب ساختمان قدیمی خانه بهداشت محله ساران خبر داد و گفت: مرحله تخریب جهت نوسازی خانه بهداشت محله ساران آغاز شده است. این اقدام در راستای ارتقاع کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی قابل ارائه به شهروندان و با اعتبار پیش بینی شده توسط شبکه بهداشت و درمان صورت می پذیرد.

وی با تشکر از دکتر رسولی نژاد نماینده محترم مجلس، ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فرماندار محترم، ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند و دکتر طهماسبی مدیر درمانگاه شبانه روزی شهیده دکتر پروین ناصحی شهر کیلان بابت اقدامات ارزشمند در این زمینه تصریح کرد: امیدواریم علاوه بر نوسازی خانه بهداشت محلات ساران و کوهان شاهد توسعه زیر ساخت و بهبود کیفیت خدمات در این مراکز و درمانگاه شبانه روزی شهر هم باشیم؛ تا شهر کیلان حرکت به سمت طرح تحول سلامت و رسیدن به عدالت در سلامت را آغاز نموده باشد.

وی در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای همه شهروندان شریف کیلانی گفت: تحول در نظام سلامت با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقاء کیفیت خدمات اجرا می‌شود؛ تا به‌تدریج با همکاری خدمت گزاران عرصه سلامت شاهد تحقق سیاست‌های کلی رهبری و ارتقاء مورد انتظار در نظام سلامت باشیم.

مطالب مرتبط

فهرست