بررسی شرایط پروژه های عمرانی سطح شهر

folder_openاخبار, اخبار شورای اسلامی شهر

پروژه های عمرانی سطح شهر که با سرعت کم در حال انجام هستند؛ با بهبود شرایط جوی شروعی جهادی خواهند داشت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری کیلان ،بازدید پیمان آقاجان احمدی رئیس شورای اسلامی شهر و عارف طهماسب کاظمی سرپرست شهرداری به همراه داود مرشیدی مسئول واحد عمران شهرداری از برخی پروژه های سطح شهر به منظور بررسی شرایط و برنامه ریزی برای سرعت بخشی با بهبود شرایط جوی.

عارف طهماسب کاظمی در پایان این بازدید از آغاز احداث دیوار ساحلی در دو کارگاه به صورت هم زمان طی روزهای آتی خبر داد و گفت : تکمیل دیوار ساحلی رودخانه در طول محدوده شهر و احداث محور ساحلی حاشیه آن با توجه به اثرات مثبت متعدد و محافظت از شهر و شهروندان در هنگام سیل از جمله پروژه های مورد نظر شورای ششم است که شهرداری با جدیت آن را دنبال می نماید.

وی اضافه کرد : با توجه به طرح ساماندهی ارائه شده توسط امور منابع آب شهرستان و امتیازات در نظر گرفته شده توسط شورای شهر برای مالکان محترم مجاور رودخانه ، روند احداث دیوار ساحلی رودخانه شهر سرعت بهتری خواهد یافت. مالکان محترم مجاور رودخانه می توانند برای برخورداری از مزایای در نظر گرفته شده به شهرداری مراجعه فرمایند.

مطالب مرتبط

فهرست