ادامه روند اصلاح نقاط حادثه‌خیز محور اصلی کیلان به سمت آبسرد

folder_openاخبار شورای اسلامی شهر

رئیس شورای اسلامی شهر کیلان و دهیار روستای بیدک به همراه معاون راهداری شهرستان دماوند از پروژه محور کیلان به آبسرد بازدید کردند.

بر اساس صورتجلسه منعقد شده در دفتر شورای اسلامی شهر کیلان با مهندس احمدی خطیر، طی روزهای آتی در محدوده بافت و حریم شهر کیلان اقداماتی صورت خواهد گرفت که با نخاله برداری پیچ حذف شده در ورودی معدن آهوان در روزهای قبل این اقدامات کلید خورده است.

مطالب مرتبط

فهرست