برگزاری انتخابات میان متقاضیان پذیرش سمت شهرداری کیلان انجام شد

folder_openاخبار شورای اسلامی شهر

پیمان‌آقاجان‌احمدی، رئیس شورای اسلامی شهر کیلان در خصوص آخرین روند انتخاب شهردار اظهار کرد: با اتمام مرحله مصاحبه با متقاضیان پذیرش تصدی سمت شهرداری کیلان، نخستین انتخابات توسط اعضای شورا برگزار شد و از بین متقاضیان 6 نفر برای حضور در مرحله بعدی انتخاب شدند.
وی گفت: همان‌گونه که پیش‌تر هم اطلاع رسانی شده؛ پیرو فراخوان اعلامی، 18 نفر برای پذیرش تصدی شهرداری کیلان ثبت‌نام کرده‌ بودند که بر اساس قرعه‌کشی برنامه زمان‌بندی جهت مصاحبه اولیه با متقاضیان مشخص و انجام گردید.
رئیس شورای اسلامی شهر کیلان افزود: مصاحبه با متقاضیان طی روزهای گذشته به طور مستمر و با برگزاری جلسات رسمی فوق‌العاده به صورت هر روز حداقل پنج ساعت در صحن شورای شهر انجام شد؛ از 18 متقاضی، 17 نفر ضمن استقبال و در خور تحسین دانستن فرآیند تعریف شده در مصاحبه شرکت کردند و یک نفر هم به دلیل مشکلات شخصی نتوانست برای مصاحبه حاضر شود که در نتیجه از لیست خارج گردید.
آقاجان‌احمدی گفت: بر اساس تصمیم قبلی، قرار بود برای مرحله بعد پنج نفر انتخاب شوند که به دلیل نزدیکی امتیازات نفر پنجم و ششم، با موافقت اعضاء در نهایت 6 نفر برای مرحله بعدی انتخاب شدند.
وی اضافه کرد: بنا داریم مرحله بعد که شامل دو بخش پرسش‌ و پاسخ همچنین مناظره با حضور اعضاء شورا و شش منتخب محترم است در هفته جاری تحقق یابد تا بتوانیم قبل از پایان خردادماه گزینه نهایی را انتخاب و جهت طی مراحل قانونی معرفی کنیم.

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست