تعمیر و بازسازی ماشین‌آلات اداری و خدماتی شهرداری کیلان

folder_openاخبار

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان، تعمیر و بازسازی ماشین‌آلات شهرداری کیلان با دستور سرپرست شهرداری به‌منظور ارائه خدمات بهتر و بهبود هزینه‌های جاری در جهت خدمات‌رسانی مطلوب در سطح شهر به همت واحد موتوری شهرداری کیلان انجام شد.

در حال حاضر، اکثر ماشین‌آلات واحدهای مختلف به طور کامل بازسازی و رفع عیب شده است و پس از راه‌اندازی وارد مدار خدمات‌رسانی به همشهریان شدند.

شهرداری کیلان همه توان خود را در بهسازی ناوگان خودرویی اداری و خدماتی واحدهای مختلف خود جهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شریف کیلان به کار می‌گیرد.

از سویی دیگر، ماشین‌آلات از ارکان اصلی خدمات شهری در شهر ها هستند که آماده به کار بودن و سرویس به موقع آنها، عامل تسهیل‌کننده خدمات به موقع است‌.

 

کلمات کلیدی: , , ,

مطالب مرتبط

فهرست