انجام امورات اداری صدور اسناد مالکیت در شهر کیلان/ دیگر نیازی به حضور شهروندان به اداره ثبت نخواهد بود

folder_openاخبار, مصاحبه

دکتر جعفر پرج، شهردار کیلان در گفت‌وگویی اظهار کرد: به‌منظور تسریع در در روند اداری مربوط به صدور اسناد مالکیت و جلوگیری از اطاله زمانی و هزینه‌های مربوط به تردد شهروندان جهت مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دماوند و برابر توافق به‌عمل آمده فی‌مابین اینجانب و مهندس غفاری ریاست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان من‌بعد کلیه امورات مربوطه، بدون مراجعه به اداره یاد شده در شهر دماوند، در شهر کیلان انجام خواهد شد.

وی افزود: برابر این هماهنگی مقرر شد سه‌شنبه هر هفته کارشناس اداره ثبت جهت بازدید و معاینه محلی به شهرداری مراجعه و امورات شهروندان را انجام دهند و دیگر نیازی به حضور شهروندان به اداره ثبت نخواهد بود.

کلمات کلیدی: , , , , , ,

مطالب مرتبط

فهرست