ادامه اجرای پروژه پیاده‌روسازی در خیابان شهید مطهری شهر کیلان

folder_openپروژه های فعال

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان، آماده‌سازی پیاده رو طرفین خیابان شهید مطهری در راستای رفاه حال شهروندان در دستور کار شهرداری کیلان قرار دارد.

بنابر هماهنگی به‌عمل آمده، مقرر شد قسمت‌هایی که پیاده‌رو تملک و آزادسازی صورت گرفته، با برنامه‌ریزی انجام شده واحد فنی و عمران شهرداری به‌تدریج نسبت به آماده‌سازی و تسطیح پیاده‌رو اقدام نماید.

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست